Lagändringen 2006 innebär mamman kan ge sig själv ensam vårdnad av barnen

”Som pappa är jag fullkomligt rätts­lös”, säger Roger. ”Jag duger bara till att betala underhåll. Mamman bestämmer allt. Och det värsta är att socialtanterna alltid står på mammans sida. De nonchalerar mig helt. De ser mig inte. Jag finns inte. Det känns som om myndigheterna för evigt har bestämt att mamman alltid är den bästa vårdnadshavaren.”

Tyvärr har Roger och andra pappor som längtar efter att få träffa sina barn inte lagen på sin sida. 2006 ändrades lagen. Ändringen innebar att om två föräldrar inte kan komma överens, ska vårdnaden enskilt hamna hos den ena föräldern (läs: mamman).

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article17277311.ab

Annonser

Jämställdhet att tycka kvinnor är 10 gånger bättre än män?

– Det är tuffare för kvinnor. Tjejer måste vara tio gånger så bra som killar för att räknas. Också inom politiken. Trots att de flesta där är medvetna reproduceras tidigare strukturer gång på gång, säger Hanna Lindquist.

– Det är ju det som är det svåra, menar hon, att ta sig ut ur normerna i praktiken och börja leva som man lär. Det här är något både kvinnor och män ständigt måste diskutera, ta ansvar och kämpa för.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1891608-olika-ord-for-samma-kamp-om-jamstalldhet

Kvinnliga nätverket Hilda har makten över Domarnämnden

En kvinnlig chefsrådman gick före två manliga lagmän när chefstjänsten på Helsingborgs tingsrätt tillsattes. Beslutet har väckt uppseende hos landets domstolar men går inte att överklaga.  I Domarnämnden togs beslutet av sex kvinnor från nätverket Hilda, som jobbar för fler kvinnliga chefer, samt två män varav en per telefon.

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/reportage/article148173.ece